Kategória: Články

SM systém: skúsenosti a videá

„Básnicky“ povedané, Sm systém predstavuje systematické cvičenie zamerané na pohybový aparát človeka. Najčastejšie sa využíva v prevencií a liečbe chrbtice zvyšovaním mobility a stability tela. S touto metódou som sa prvýkrát stretol pred piatimi rokmi keď som sa zúčastnil prvého kurzu. Hneď vtedy má táto metóda uchvátila aj keď mala isté nedostatky. Momentálne sám cvičím

Tréning dychom: Nácvik bráničného dýchania.

Dýchanie je najčastejšie vykonávaný pohybový stereotyp no aj tak mu väčšina ľudí nevenuje takmer žiadnu pozornosť. U každého nového klienta začínam diagnostikou, ktorej súčasťou je aj hodnotenie dychového stereotypu a schopnosť vytvorenia a udržania vnútrobrušného tlaku. Na základe skúseností a výsledkov diagnostík si dovolím tvrdiť, že väčšina ľudí ma

Špecifiká silového tréningu žien

Silový tréning predstavuje pre ženy, rovnako ako aj pre mužov mnoho výhod. Aké ale sú a ako s ním začať? Dnes už nie je ničím výnimočným, stretnúť ženu v posilňovni prevádzajúcu silový tréning, a to nemusí ísť ani o osobu, zaoberajúcu sa športom

Prevencia zranenia predného skríženého väzu (kolena)

V predošlej časti článku (Zranenie predného skríženého väzu: príčiny a mechanizmy zranenia) sme si ozrejmili funkciu predného skríženého väzu (ACL), mechanizmus poranenia, rizikové faktory, príznaky a prvú pomoc. Ďalej sa budeme venovať základným bodom v prevencii zranenia

Zranenie predného skríženého väzu: príčiny a mechanizmy zranenia

Anatómia Predný skrížený väz alebo ACL (Anterior Cruciate Ligament) je jeden zo štyroch hlavných väzov stabilizujúcich kolenný kĺb. Je uložený hlboko vnútri kĺbu a spája stehennú kosť s píšťalou. Väz stabilizuje kĺb v predo–zadnom smere

SM systém – úklon s podrepom zadnej nohy s lanom z boku

1 Predná noha (bližšie k ukotveniu lana) je stále vystretá, sedacie svaly napnuté, panva podsadená, brušné svaly aktívne, ramená mierne vzadu a od uší, trup a hlava vystreté v jednej osi. 2 S nádychom postupne rolujeme hlavu

Cvik natiahnutie do predklonu v pozícii v kľaku.

1 Kľačíme na jednej nohe, predná noha je vystretá, sedacie svaly napnuté, panva podsadená, brušné svaly aktívne, trup a hlava vystreté v jednej osi. 2 S nádychom postupne rolujeme hlavu, krčnú chrbticu a prvé stavce hrudnej chrbtice dolu. Nádych smeruje bránicou do brucha. 1 S výdychom postupne

Protokol RICE a POLICE alebo čo robiť keď si podvrtnete členok

Protokol RICE a POLICE sú dva podobné základné návody ako postupovať pri bežných úrazoch a poranení mäkkých tkanív ako je napríklad podvrtnutie členka. Jednoduchší RICE je v našich končinách

Nesprávny a správny spôsob prevedenia zdvíhania činky alebo rozdiel, keď na platničky tlačí 630 či 380 Kg…

Pri použití správnej techniky pri dvíhaní 50 Kg je tlak na medzistavcové platničky rovnomerne rozložený a pôsobí na ne silou približne 380 Kg. Pri nesprávnej technike s ohnutým guľatým chrbtom je tlak rozložený nerovnomerne a na preťažované časti je vyvíjaný tlak až 630 Kg. Šetrite si svoje zdravie a dbajte na správnu techniku a napriamenú chrbticu nielen pri dvíhaní činky. Zdroj: Zatsiorsky, Telesné vlastnosti sportovcú.  

Zápasnícka kondičná príprava s futbalistami SDM Domino

Niekoľko záberov z tréningu zápasníckej kondičnej prípravy s futbalovým klubom SDM Domino (U10). Prostredníctvom zápasníckych tréningov, hier a gymnastiky zlepšujeme obratnosť a pohyblivosť.

Top