Kategória: Články

Špecifiká silového tréningu žien

Silový tréning predstavuje pre ženy, rovnako ako aj pre mužov mnoho výhod. Aké ale sú a ako s ním začať? Dnes už nie je ničím výnimočným, stretnúť ženu v posilňovni prevádzajúcu silový tréning, a to nemusí ísť ani o osobu, zaoberajúcu sa športom

Prevencia zranenia predného skríženého väzu (kolena)

V predošlej časti článku (Zranenie predného skríženého väzu: príčiny a mechanizmy zranenia) sme si ozrejmili funkciu predného skríženého väzu (ACL), mechanizmus poranenia, rizikové faktory, príznaky a prvú pomoc. Ďalej sa budeme venovať základným bodom v prevencii zranenia

Zranenie predného skríženého väzu: príčiny a mechanizmy zranenia

Anatómia Predný skrížený väz alebo ACL (Anterior Cruciate Ligament) je jeden zo štyroch hlavných väzov stabilizujúcich kolenný kĺb. Je uložený hlboko vnútri kĺbu a spája stehennú kosť s píšťalou. Väz stabilizuje kĺb v predo–zadnom smere

SM systém – úklon s podrepom zadnej nohy s lanom z boku

1 Predná noha (bližšie k ukotveniu lana) je stále vystretá, sedacie svaly napnuté, panva podsadená, brušné svaly aktívne, ramená mierne vzadu a od uší, trup a hlava vystreté v jednej osi. 2 S nádychom postupne rolujeme hlavu

Cvik natiahnutie do predklonu v pozícii v kľaku.

1 Kľačíme na jednej nohe, predná noha je vystretá, sedacie svaly napnuté, panva podsadená, brušné svaly aktívne, trup a hlava vystreté v jednej osi. 2 S nádychom postupne rolujeme hlavu, krčnú chrbticu a prvé stavce hrudnej chrbtice dolu. Nádych smeruje bránicou do brucha. 1 S výdychom postupne

Protokol RICE a POLICE alebo čo robiť keď si podvrtnete členok

Protokol RICE a POLICE sú dva podobné základné návody ako postupovať pri bežných úrazoch a poranení mäkkých tkanív ako je napríklad podvrtnutie členka. Jednoduchší RICE je v našich končinách

Nesprávny a správny spôsob prevedenia zdvíhania činky alebo rozdiel, keď na platničky tlačí 630 či 380 Kg…

Pri použití správnej techniky pri dvíhaní 50 Kg je tlak na medzistavcové platničky rovnomerne rozložený a pôsobí na ne silou približne 380 Kg. Pri nesprávnej technike s ohnutým guľatým chrbtom je tlak rozložený nerovnomerne a na preťažované časti je vyvíjaný tlak až 630 Kg. Šetrite si svoje zdravie a dbajte na správnu techniku a napriamenú chrbticu nielen pri dvíhaní činky. Zdroj: Zatsiorsky, Telesné vlastnosti sportovcú.  

Zápasnícka kondičná príprava s futbalistami SDM Domino

Niekoľko záberov z tréningu zápasníckej kondičnej prípravy s futbalovým klubom SDM Domino (U10). Prostredníctvom zápasníckych tréningov, hier a gymnastiky zlepšujeme obratnosť a pohyblivosť.

Top