Kategória: Videonávody

Diagnostika pohybového aparátu

Diagnostika pohybového aparátu a pohybových stereotypov je spolu s vyplnením vstupného dotazníka základom pre získanie tých najhlavnejších informácii o klientovi. Táto služba pozostáva zo statickej diagnostiky držania tela, testov skrátených

Ukážka skupinového nácviku bráničného dýchania

Ukážka skupinového nácviku bráničného dýchania z kurzu Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I. Pripájame aj citát Mariána Jendrichovského (2011): “Dýchanie priamo ovplyvňuje postúru prostredníctvom redistribúcie napätia. Zmeny v dýchaní sa neprejavujú veľkým silovým účinkom, ale z dlhodobého hľadiska dokážu vyvolať aj štrukturálne zmeny.”

Sťahovanie hornej kladky: najčastejšie chyby.

Sťahovanie hornej kladky je jednoduchšia náhrada za zhyby na hrazde a zároveň dobrý začiatok na nácvik techniky a získanie sily pre úspešné zvládnutie zhybov. Tento úžasný cvik je zameraný hlavne na svaly chrbta a paží. Dovolím si napísať, že správne vykonaný cvik má doslova liečivú silu proti mnohým poruchám pohybového systému. Základná technika je ale veľmi dôležitá a treba sa zamerať hlavne na správny pohyb, stabilizáciu lopatiek a trupu. Cvik začína výdychom, zastabilizovaním trupu a

Turecký zdvih (po 15 minútach nácviku)

TGU (turecký zdvih) je jeden z najkomplexnejších cvikov. Z hľadiska náročnosti a zaťaženia patrí k najpestrejším. Vyžaduje dobrú koordináciu, silu, súhru jednotlivých častí tela a stabilitu. Je výborný pre športovcov aj bežných ľudí. Aj napriek opisu sa

Stabilita: Rameno a lopatka

Toto cvičenie ma jasné misto aj v mojom rehabilitačno-tréningovom pláne.

Unilaterálne priťahovanie kladky z výpadu do stoja

Kvalitne precvičí nielen hornú časť ťela ale aj svaly trupu a nohy.  Zaraďovaním cvičenia do tréningového plánu získate funkčnú silu a stabilitu celého tela.

Sťahovanie kladky šikmo zhora bokom

Kvalitne precvičí nielen hornú časť ťela ale aj svaly trupu(hlavne šikmé brušné svaly). Zaraďovaním cvičenia do tréningového plánu získate funkčnú silu a stabilitu horných končatín a trupu.

Top