Kategória: Videonávody

SM systém: skúsenosti a videá

„Básnicky“ povedané, Sm systém predstavuje systematické cvičenie zamerané na pohybový aparát človeka. Najčastejšie sa využíva v prevencií a liečbe chrbtice zvyšovaním mobility a stability tela. S touto metódou som sa prvýkrát stretol pred piatimi rokmi keď som sa zúčastnil prvého kurzu. Hneď vtedy má táto metóda uchvátila aj keď mala isté nedostatky. Momentálne sám cvičím

Tréning dychom: Nácvik bráničného dýchania.

Dýchanie je najčastejšie vykonávaný pohybový stereotyp no aj tak mu väčšina ľudí nevenuje takmer žiadnu pozornosť. U každého nového klienta začínam diagnostikou, ktorej súčasťou je aj hodnotenie dychového stereotypu a schopnosť vytvorenia a udržania vnútrobrušného tlaku. Na základe skúseností a výsledkov diagnostík si dovolím tvrdiť, že väčšina ľudí ma

Diagnostika pohybového aparátu

Diagnostika pohybového aparátu a pohybových stereotypov je spolu s vyplnením vstupného dotazníka základom pre získanie tých najhlavnejších informácii o klientovi. Táto služba pozostáva zo statickej diagnostiky držania tela, testov skrátených

Ukážka skupinového nácviku bráničného dýchania

Ukážka skupinového nácviku bráničného dýchania z kurzu Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I. Pripájame aj citát Mariána Jendrichovského (2011): „Dýchanie priamo ovplyvňuje postúru prostredníctvom redistribúcie napätia. Zmeny v dýchaní sa neprejavujú veľkým silovým účinkom, ale z dlhodobého hľadiska dokážu vyvolať aj štrukturálne zmeny.“

Sťahovanie hornej kladky: najčastejšie chyby.

Sťahovanie hornej kladky je jednoduchšia náhrada za zhyby na hrazde a zároveň dobrý začiatok na nácvik techniky a získanie sily pre úspešné zvládnutie zhybov. Tento úžasný cvik je zameraný hlavne na svaly chrbta a paží. Dovolím si napísať, že správne vykonaný cvik má doslova liečivú silu proti mnohým poruchám pohybového systému. Základná technika je ale veľmi dôležitá a treba sa zamerať hlavne na správny pohyb, stabilizáciu lopatiek a trupu. Cvik začína výdychom, zastabilizovaním trupu a

Turecký zdvih (po 15 minútach nácviku)

TGU (turecký zdvih) je jeden z najkomplexnejších cvikov. Z hľadiska náročnosti a zaťaženia patrí k najpestrejším. Vyžaduje dobrú koordináciu, silu, súhru jednotlivých častí tela a stabilitu. Je výborný pre športovcov aj bežných ľudí. Aj napriek opisu sa

Stabilita: Rameno a lopatka

Toto cvičenie ma jasné misto aj v mojom rehabilitačno-tréningovom pláne.

Unilaterálne priťahovanie kladky z výpadu do stoja

Kvalitne precvičí nielen hornú časť ťela ale aj svaly trupu a nohy.  Zaraďovaním cvičenia do tréningového plánu získate funkčnú silu a stabilitu celého tela.

Top