Kategória: Všetky články

Jedno z najlepších cvičení – zhyby na hrazde

Jedno z najlepších cvičení – zhyby na hrazde (s 10 Kg činkou). Toto úžasné cvičenie je zamerané hlavne na svaly chrbta a paží ale zapájajú sa aj iné. Dovolím si označiť správne vykonané zhyby na hrazde za cvičenie s liečivou silou proti mnohým poruchám pohybového systému. Video z môjho tréningu poukazuje že pri vysokej intenzite a cvičení do odmietnutia nieje možné dodržať dokonalú techniku ale to v určitej miere vôbec neprekáža. Základná technika je ale

Nesprávny a správny spôsob prevedenia zdvíhania činky alebo rozdiel, keď na platničky tlačí 630 či 380 Kg…

Pri použití správnej techniky pri dvíhaní 50 Kg je tlak na medzistavcové platničky rovnomerne rozložený a pôsobí na ne silou približne 380 Kg. Pri nesprávnej technike s ohnutým guľatým chrbtom je tlak rozložený nerovnomerne a na preťažované časti je vyvíjaný tlak až 630 Kg. Šetrite si svoje zdravie a dbajte na správnu techniku a napriamenú chrbticu nielen pri dvíhaní činky. Zdroj: Zatsiorsky, Telesné vlastnosti sportovcú.  

Zápasnícka kondičná príprava s futbalistami SDM Domino

Niekoľko záberov z tréningu zápasníckej kondičnej prípravy s futbalovým klubom SDM Domino (U10). Prostredníctvom zápasníckych tréningov, hier a gymnastiky zlepšujeme obratnosť a pohyblivosť.

Top