marec 29, 2015

Ponúkané služby

1. Kondičný tréner a fyzioterapeut

Ideálna možnosť ako si zlepšiť kondíciu, stav pohybového aparátu a zdravie. Po úvodnej vyšetrení/diagnostike pohybového aparátu a určení cieľov tréningu alebo terapie vytvorím plán, v ktorom sa zacielime na najprobmlémovejšie a najkľúčovejšie nedostatky a problémy. Cvičenia budú prebiehať pod mojím drobnohľadom a nebudú sa týkať len zlepšovania kondičných či koordinačných schopností, osvojovania si nových zručností a správnej techniky cvičenia, ale aj odstraňovaniu svalových dysbalancií či formovaniu postavy. Súčasťou tréningu je v prípade záujmu aj poradenstvo v základoch stravovania.

Vykročte vpred k silnejšiemu a zdravšiemu telu. Nezáväzne vyplňte formulár (stlač TU) alebo ma kontaktuj priamo na 0902 140 771 ,prípadne napíšte na peter.obzera@live.com .

2. Diagnostika svalových disbalancií pohybového aparátu a pohybových stereotypov

diagnostikaVyšetrenie/diagnostika pohybového aparátu a pohybových stereotypov je spolu s vyplnením vstupného dotazníka základom pre získanie tých najhlavnejších informácii o klientovi. Táto služba pozostáva zo statickej diagnostiky držania tela, testov skrátených a oslabených, hyperaktívnych a hypoaktívnych svalov, merania rozsahov pohybu v kĺboch, diagnostiky základných pohybových vzorov ako je drep, výpad či kľuk, diagnostika dychového stereotypu a diagnostika hlbokého stabilizačného systému. Na základe výsledkov vyhodnotím celkový stav a navrhneme čo najoptimálnejší program na riešenie zistených nedostatkov, ktoré významne zvyšujú riziko zranení, či bolestivosti pohybového aparátu.

V priebehu jednej hodiny diagnostiky otestujem pohybový aparát, vyhodnotíme výsledky, navrhneme riešenie a ukážeme základné korekčné cviky. Fotodokumentáciu a záznam diagnostiky vám zašlem na e-mail.

3. Prednášky, workshopy a dni zdravia

Bolesti pohybového aparátu patria k najčastejším zdravotným problémom. Ich výskyt sa žiaľ vo svete neustále zvyšuje čo so sebou prináša nižšiu kvalitu života, obrovské náklady na zdravotnú starostlivosť a veľké straty vzniknuté následkom pracovnej neschopnosti alebo znížením pracovného výkonu. Účinným v boji proti týmto problémom je správny pravidelný pohyb a edukácia v oblasti ergonómie, životného štýlu a cvičenia. Investujte do svojho zdravia a zdravia vašich zamestnancov aby ste mohli dosahovať čo najlepšie výkony.

Top